O firmie

Informacje o firmie

APS Zarządzanie Nieruchomościami istnieje na rynku nieruchomości od 2005 roku. Podstawę naszej działalności jest administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, komercyjnymi oraz przemysłowymi. Specjalizujemy się w obsłudze Wspólnot Mieszkaniowych. Zarządzamy również obiektami komercyjnymi, w tym także odpowiadamy za administrację i dział utrzymania ruchu zakładu przemysłowego z branży farb drukarskich. Zapewniamy wszystkim pełny serwis w zakresie obsługi administracyjnej, księgowej, technicznej oraz utrzymania czystości.

 Podstawę naszej działalności stanowi odpowiednio dobrany i przygotowany zespół ludzi, pozwalający sprawnie i kompetentnie wykonywać powierzone nam zadania. Naszych facility managerów cechuje odpowiedzialność, solidność, terminowość i jednoczesne zorientowanie na potrzeby właścicieli i najemców nieruchomości. Zarządcy, administratorzy i pozostali specjaliści to kompetentni fachowcy przygotowani do wykonania powierzonych im zadań. Nasi współpracownicy stale podnoszą poziom swoich kwalifikacji systematycznie uczestnicząc w branżowych targach, wystawach i szkoleniach. Dzięki temu możemy proponować swoim klientom nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne nowo wprowadzane na rynek nieruchomości.

Na co dzień stosujemy nowoczesne metody pracy ? sprawdzone procedury, ciągle doskonalone i usprawniane, nowoczesne oprogramowanie firmy ZUI Mieszczanin w zakresie obsługi finansowo-księgowej jak i technicznej, dostęp do kartotek księgowych i rozliczeń przez internet. Uzgadniane na etapie rozpoczynania współpracy sposoby komunikacji i raportowania pozwalają nam zapewnić optymalny poziom obsługi nieruchomości. Zapewniamy także możliwość stałego dostępu do kartotek księgowych poszczególnych właścicieli, wyników rozliczeń mediów, tablicy informacyjnej i podstawowych dokumentów wspólnoty mieszkaniowej.

 Samodzielnie realizujemy przedsięwzięcia z zakresu utrzymania nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym. Na bieżąco realizujemy wszystkie niezbędne przeglądy okresowe budynków wymagane przepisami prawa. Mając specjalistyczne uprawnienia wykonujemy certyfikaty energetyczne budynków pozwalające ocenić straty ciepła i kierunki działań termomodernizacyjnych. Posiadane doświadczenie i wiedza pozwalają zapewnić optymalne warunki eksploatacji budynku, przy minimalizowaniu kosztów eksploatacji nieruchomości w długim przedziale czasu. Posiadamy sprawdzony zespół własnych pracowników oraz firm współpracujących, które gwarantują wykonywanie usług na dobrym poziomie oraz zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń.

Posiadane wieloletnie doświadczenie, odpowiedzialny zespół ludzi, sprawdzone procedury i posiadane licencje stanowią podstawę naszego sukcesu. Dzięki temu nasi klienci mogą czuć się pewnie i bezpiecznie.